Sound files

Bydd llawer o'n darlithwyr yn siarad yn eu hieithoedd brodorol, ac felly rydym wedi darparu ffordd i gyflwyno 'cyfiethiad ar y pryd'. Dyma ffeiliau sain yn unig ohonynt yn rhoi'r sgwrs yn Saesneg. Cliciwch ar y dolenni isod i'w chwarae

Many of our lecturers will be speaking in their native languages, and so we have provided a way to deliver 'simultaneous translations'. These are audio-only files of them giving the talk in English. Click on the links below to play them

Rhaglen a bwcio - Programme and booking

Cewch ddarllen rhaglen y Gyngres Geltaidd rithiol 2021 YMA (PDF)

You can see the programme for the virtual Celtic Congress 2021 HERE (PDF)

Ffi gofrestru £20 y tŷ. Cewch brynu tocynnau drwy Eventbrite YMA

Ar ôl i chi brynu tocyn mae'n rhaid clicio'r ddolen i wefan AM sydd ar y tocyn a dilyn y cyfarwyddiadau i wylio cynnwys y Gyngres Geltaidd Ryngwladol ar-lein

Registration Fee £20 per household. You can buy tickets via Eventbrite HERE

After buying a ticket you will need to click the link to the AM website on the ticket and follow the instructions to watch the International Celtic Congress online.

Ymunwch â ni wrth inni ddathlu ein Celtigrwydd dros benwythnos llawn bwrlwm a chyffro ar ddechrau Gorffennaf. Mae’r arlwy yn cynnwys darlithoedd ar ein thema gyffrous, adloniant o’r gwledydd Celtaidd, ‘showcases’ busnes, teithiau rhithwir, sesiynau blas ar iaith, a llawer mwy.

Join us as we celebrate our Celticity over an action packed weekend at the start of July. We have much in store for you: lectures on our exciting theme, entertainment from around the Celtic countries, business showcases, virtual trips, language taster sessions, and much more.

Contact/Cyswllt: cangen@cyngresgeltaidd.cymru